Prijava
E-news lista = info o novinama i popustima.

Dešava se u nekim slučajevima da program IP Installer ne može da pronađe gore navedene kamere preko rutera WR340 i WR740.

Treba pokušati da se iz DHCP Clients list sazna koju je IP adresu dobila kamera. Ako se ne pojavljuje u listi DHCP-a onda izvucite i vratite napajanje rutera i sačekajte da se startuje ponovo te bi tada trebalo da se kamera pojavi u DHCP listi. Ako i to ne uspe onda pokušajte na nekom drugom ruteru a koji nisu ova dva navedena modela.

Kako podesiti ruter

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn